Spleis for bevaring av skiløyper

Spleis for bevaring av skiløyper

Hvorfor skal vi gi til denne spleisen?
Spleisen er laget for å hjelpe til med finansieringen av et planforslag som skal sikre at løypetilbudet for hyttene i Aurdalsåsen, Nordfjellstølen, Fjellsbygda og Tonsåsen ikke forringes. 

Hva får giverne tilbake?
Alle som støtter spleisen vil bidra til å bevare skiløypene i området for framtiden og samtidig støtte løypelagets arbeid med å gi alle i området et godt løypetilbud. I tillegg vil de som støtter spleisen med over 750 kroner få et dekorativt løypekart på 42 x 61 cm. 

Kartet er tegnet spesielt i anledning denne spleisen – og vil glede mange som kjenner området. Det vil signeres og nummereres og vil ikke være kommersielt tilgjengelig for andre enn de som er med på spleisen. Kartet er trykket i kunstkvalitet på høykvalitets papir og er et flott vitnesbyrd om den vakre naturen og de fine løypene vi ønsker å bevare for fremtiden. Kartet kan rammes inn eller henges direkte på veggen.

Planforslaget går ut på å regulere inn dagens sommervei på Nordfjellstølen til sommervei/skiløype, slik at dagens løypetrasé fortsatt kan kjøres og sikre løypenettet for et stort antall hytter i området.  Det ligger ikke noe økonomisk gevinst for forslagstiller / grunneier i planforslaget, som er fremmet etter ønske fra politikerne i Etnedal. Siden det er et privat planforslag, må forslagsstiller dekke kostnadene selv. 

Hvis planen blir vedtatt, vil den sikre at vi også i fremtiden har et godt tilbud av maskinpreparerte skiløyper i vårt nærområde. Dette vet vi er en vesentlig verdi for mange hytter og hytteeiere samt andre brukere av løypenettet. Ved å støtte planarbeidet bidrar du til at løypene bevares for alle. Overskuddet fra denne spleisen går dessuten uavkortet til løypelaget. 

Hva går pengene til?
Innsamlede midler går til å betale for utarbeidelse av reguleringsplanen. Dette inkluderer timebruk hos arealplanlegger, brev, porto og annonse i avisa, utarbeidelse av plankart samt kommunale gebyrer for planbehandlingen. Estimert vil planen koste totalt kr 150.000, som er målet med spleisen. Skulle det komme inn mer penger enn det reguleringsplanen koster, vil dette gå uavkortet til Aurdal og Kruk Løypelag til å støtte løypekjøringen og innkjøpet av en ny løypemaskin. Pengene som samles inn utbetales direkte til arealplanlegger Olav Talle på en egen konto for denne spleisen. 

Hvilke behov løser innsamlingen?
Det har vært en konflikt om skiløypene på Nordfjellstølen lenge. Et mindretall vil brøyte veinettet på Nordfjellstølen uten å ha en gjennomførbar plan for alternativ løypetrasé, mens flertallet og grunneier vil beholde de etablerte løypene. At saken kommer opp i kommunestyret vil sikre en endelig og demokratisk behandling av spørsmålet. Det vil også gi alle berørte parter mulighet til å si sin mening om saken.

Vi oppfordrer alle som er interessert i å bevare det gode løypenettet i området om å støtte spleisen og planforslaget.

Link til spleisen: Spleis for å bevare løypenettet i Etnedal Vestås og Tonsåsen

Stengt for kommentarer.