Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

I august vedtok et samstemt kommunestyre om å ta klagen fra brøytemotstanderne vedrørende «vegvedlikehold» i Brattbakken til følge. Dette «vedlikeholdet» var ment å legge grunnlaget for å starte vinterbrøyting nord for vinterparkeringen på Nordfjellstølen. Vedtaket ble påklaget av brøyterne (ved Jan Andreas Brentebråten og Jon Klakeg).

Klagesaken kom opp til behandling i kommunestyret torsdag denne uka. Vedtaket ble som følger: «Etnedal kommunestyre opprettholder sitt vedtak fra 24. august, og oversender saken til Statsforvalteren». Vedtaket var også denne gangen enstemmig.

Saken vil nå bli behandlet av Statsforvalteren og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Stengt for kommentarer.