Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Med henvisning til oppdateringen den 21.05.2023 (se link her), informerte vi om at Etnedal kommune godkjente en søknad fra brøyterne i slutten av april om «vegvedlikehold» av Brattbakken (også kalt Onsrudbakken) på Nordfjellstølen. Tiltakene det ble søkt om gjaldt ikke bare vegvedlikehold, men dreide seg til syvende og sist om forberedelser til vinterbrøyting. Kommunen mottok mer enn 60 protester mot vedtaket innen klagefristen, men administrasjonen tok likevel ikke klagene til følge og holdt fast på vedtaket.

Torsdag, 24.08. behandlet kommunestyret i Etnedal dette vedtaket fra administrasjonen. Administrasjonen og kommunestyret startet dagen med befaring av Brattbakken. Representanter fra både brøytemotstanderne og brøyterne deltok også på denne befaringen sammen med en journalist fra Avisa Valdres. Ordføreren gjorde innledningsvis oppmerksom på at sistnevnte deltakere ikke hadde talerett. Befaringen ble gjennomført til fots fra vinterparkeringen opp til toppen av Brattbakken. Administrasjonen forklarte underveis tiltakene som brøyterne hadde søkt om. Avslutningsvis kjørte kommunedirektøren og ordføreren sammen med 2 medlemmer fra kommunestyret strekningen med en 4-hjuls dreven bil.

Selve behandlingen og diskusjonen av saken ble gjennomført i kommunestyremøtet i kommunehuset på Bruflat rett etter befaringen. Utfallet av avstemmingen var fantastisk for oss brøytemotstandere. Politikerne stemte ENSTEMMIG imot innstillingen fra administrasjonen!

Dermed har brøyterne ikke fått den nødvendige tillatelsen som jordskifteretten satte som betingelse for å fortsette behandlingen av den pågående rettsaken.

Brøyterne har rett til å klage avgjørelsen inn til kommunen med en frist på 3 uker. Uansett utfallet av en eventuell klage, vil saken videresendes til statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Stengt for kommentarer.