Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Se artikkel i Avisa Valdres om kommunestyrets befaring og avgjørelse i forbindelse med søknaden om «vegvedlikehold» på Nordfjellstølen -> Link til artikkel i Avisa Valdres.

Artikkelen er også tilgjengelig i pdf format fra linken nedenfor.

Stengt for kommentarer.