Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Videoen nedenfor er fra strekningen fra Øvre Stølslie (kryss med løype mot Bjørgovarden og mot Stiklingen) til Vardelie (kryss mot Fjellsbygda og mot Rotvasstølen).

 Løypa går herfra videre ned til parkeringsplass ved Nordfjellstølen og videre mot Tonsåsen.

Viktige deler av løypenettet på Nordfjellstølen går i eksisterende veger som ikke brøytes om vinteren.   Disse løypene betjener et stort antall hytter i området og lokale skiturister, på begge sider av kommunegrensen. 

En viktig hovedløype vil forsvinne hvis denne strekningen blir brøytet bort. En løypetrase krever minimum 4 meters bredde og løypelaget ønsker at hovedløypene skal ha bredde på minimum 6 meter.

Hvis disse løypene forsvinner er det ikke alternativer i terreng. Det er heller ikke mulig å lage like gode løyper i terreng som på vei. 

Brøytetilhengernes krav om vintervei vil effektivt fjerne hovedløypen på Nordfjellstølen uten erstatning. Dette er en sak som angår alle som bruker fjellet om vinteren på ski. 

Etnedal kommune må ta et overordnet ansvar for å sikre framtidig bruk av skiløypene for alle som bruker fjellet og forvalte fjellområdene på en måte som sikrer at løypenettet vil kunne være til glede for kommende generasjoner.

Stengt for kommentarer.