Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst, jordskifteretten skriver:

Viser til tidligere beramming av rettsmøte den 31. august 2023.

Prosessfullmektig Dæhlin har orientert jordskifteretten om at Etnedal kommune skal behandle klagen i kommunestyremøte den 24. august 2023.

Tidligere berammet rettsmøte den 21. juni 2023, ble den 9. juni 2023 besluttet avlyst på grunn av påvente av resultatet fra den kommunale klagebehandling. Retten mener fortsatt at utfallet av klagebehandlingen er avgjørende for jordskifterettens videre arbeid med saken. På grunn av prosessøkonomiske hensyn avlyses berammet rettsmøte den 31. august 2023.

På grunn av usikkerhet i den videre saksbehandlingen og framdrift i saken, vil retten fastsette
tidspunkt for rettsmøter i 2024.


Vestre Innlandet jordskifterett
Rune Krok
jordskiftedommer

Stengt for kommentarer.