Informasjon om brøytesaken på Nordfjellstølen i Valdres jordskifterett vår/forsommer 2021

Informasjon om brøytesaken på Nordfjellstølen i Valdres jordskifterett vår/forsommer 2021

Etter flere omganger i rettsapparatet vil saken om brøyting på Nordfjellstølen komme opp i Valdres jordskifterett våren 2021.

Brøyting vil medføre store ulemper for flertallet av hytteeiere og skientusiaster, og vil i tillegg virke negativt på natur- og friluftintereresser i området.

Vinterbrøyting helt opp til snaufjellet vil medføre store ulemper for de hyttene som ligger nedenfor og inntil dagens vinterparkering. Disse vil miste sin direkte tilgang til løypenettet på fjellet.

Vinterveien skal gå i dagens løypetrasé ned Brattbakken. Det finnes ingen alternativer til løypetrasé i henhold til Aurdal og Kruk Løypelag. Link til uttalelse/rapport fra løypelaget.

Vinterbrøyting vil være trafikkfarlig. Det vises til rapporten fra Uthushagen Plan AS som påpeker at Brattbakken med over 20% stigning er uegnet til helårsvei.

En kostbar oppgradering av sommervegnettet i millionklassen (ca. 3 millioner) vil innebære risiko for å påføre alle brukerne av vegen større utgifter enn i dag, uavhengig av hvor mye hytta benyttes vinterstid. Vegrapporten fra Uthushagen Plan AS er tilgjengelig her.

Ved brøyting vil dagens gode og veletablerte scooterservice forsvinne. Brøyting forutsetter at vegen må holdes åpen døgnet rundt alle dager for å sikre adgang til hyttene.

Helårsveg vil kreve flere inngrep og utvidelser av veg- og parkeringsareal på fjellet. Mange hytteeiendommer vil derfor kunne få parkeringsplasser og økt biltrafikk inntil hyttene sine.

Et flertall av hytteeierne på Nordfjellstølen ønsker å bevare området slik det er i dag.

Nedenfor finner dere lenker til aktuelle dokumenter som er innsendt i saken og er offentlig tilgjengelig. Dokumentene er ført opp i kronologisk rekkefølge.

Fra Øverlia! Hvordan vil vi ha det?
Fra Øverlia – hvordan vil vi ha det?

Stengt for kommentarer.